چند نکته

ریشه مردانگی شرم است و میوه اش پاکدامنی.

کسی که عقل را بر احساساتش غلبه دهد قویترین فرد روی زمین است.

اعتماد کردن پیش از ازمودن خلاف دور اندیشی است.

دورترین مردم از موفقیت کسی است که شیفته سرگرمی ومزاح است.

ناتوان ترین مردم کسی است که از اصلاح خود ناتوان است.

دانشی که تو را اصلاح نکند گمراهی است.

از دست دادن دوستان غربت است.


|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : عمادیان
تاریخ : پنج شنبه 22 فروردين 1392