از ازل همین جا

آفرینش دراقیانوسی از شب غرق شده بود .

شب انچنان بر عالم نشسته بود

که گویی هیچگاه بر نخواهد خواست


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : عمادیان
تاریخ : جمعه 25 فروردين 1391
سلام

سلام :    به دوستاران فضای مجازی امید است با استفاده از این فضا  بتوانیم به میزان آگاهی ودانش خود بیفزایم و یکدیگر را در این راه یاری دهیم به امید روزهای بهتر با آرزوی  بهترینها برای شما دوستان.


|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : عمادیان
تاریخ : جمعه 25 فروردين 1391