چند نکته

ریشه مردانگی شرم است و میوه اش پاکدامنی.

کسی که عقل را بر احساساتش غلبه دهد قویترین فرد روی زمین است.

اعتماد کردن پیش از ازمودن خلاف دور اندیشی است.

دورترین مردم از موفقیت کسی است که شیفته سرگرمی ومزاح است.

ناتوان ترین مردم کسی است که از اصلاح خود ناتوان است.

دانشی که تو را اصلاح نکند گمراهی است.

از دست دادن دوستان غربت است.


|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : عمادیان
تاریخ : پنج شنبه 22 فروردين 1392
سخنان خردمندانه

اگر زیر پایت را نگاه کنی هرگز نمی پری .

قدرت تکان می دهد اما تکان نمی خورد.

هرگز با یک الهام قلبی چک وچانه نزنید .

ترس وبی صبری دافعه ایجاد می کنند و توازن و متانت جاذبه.

طرح های الهی هرگز با هم منافات ندارند.


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : عمادیان
تاریخ : جمعه 16 تير 1391
سخنان خردمندانه

همدیگر را دوست بدارید اما در گفتار در پندار ودر کردار یکدیگر را به بند نکشید.

ملکوت خداوند قلمرو  پندارهای کامل وعالی است.

ایمان حالت کشسانی دارد  پس تا محقق شدن خواسته تان  ان را بکشید.

هرگز باعث نشوید  که دیگران نداهای درونشان را نادیده بگیرند.

 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
نویسنده : عمادیان
تاریخ : یک شنبه 11 تير 1391
خانه

این خانه خیلی آشناست .انگار نه انگارباراول است که می آیی.چراغریبی ات نمی شود ؟ انگار قبلا سال ها اینجا بودی و هر جا فکر  می کردی  هستی خواب بوده شهر وخیابانها همه دورند . زمین زیر پایت برای اولین بار واقعی است  سفت  وقابل لمس  نکند بقیه  سرزمینها خیالی بوده  این اولین خانه ای است که برای آدم بنا شده .خانه ای که به در و دیوار آن همگی انس دارند دلشان آرام  می شود . می گویند این جا مرکز است باید دور خانه بگردی پا برهنه. کعبه آن سنگ نشانی است تا ره گم نشود خانه امن خانه ای که  ؟!
 

 


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
نویسنده : عمادیان
تاریخ : پنج شنبه 18 خرداد 1391
از ازل همین جا

آفرینش دراقیانوسی از شب غرق شده بود .

شب انچنان بر عالم نشسته بود

که گویی هیچگاه بر نخواهد خواست


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : عمادیان
تاریخ : جمعه 25 فروردين 1391
سلام

سلام :    به دوستاران فضای مجازی امید است با استفاده از این فضا  بتوانیم به میزان آگاهی ودانش خود بیفزایم و یکدیگر را در این راه یاری دهیم به امید روزهای بهتر با آرزوی  بهترینها برای شما دوستان.


|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
نویسنده : عمادیان
تاریخ : جمعه 25 فروردين 1391

صفحه قبل 1 صفحه بعد